ĐỀ ĐẦU-ĐUÔI

 ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC Phí 500.000 VNĐ

Muốn Đầu tư là phải có lãi thì phải biết chốt số. Không có số Chuẩn thì Đừng có Đánh. Lấy số Tại đây. Hôm nào lấy số hôm đó sẽ ăn!!

Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 VNĐ.Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ ( Ví dụ 5 cái 100k )
Hỗ trợ : Viettel,Mobiphone,Vinaphone,Gate,VNMobile… 

 Quý Khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ nếu thẻ nạp bị lỗi

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮc

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
27/02/2020 Đầu 0 Đuôi 1 miss
26/02/2020 Đầu 1 Đuôi 2 miss
25/02/2020 Đầu Đuôi 6 Win  Đầu 7 Đuôi 6
24/02/2020 Đầu 1 Đuôi 2 miss
23/02/2020 Đầu 2 Đuôi 4 Win  Đuôi 4
22/02/2020 Đầu Đuôi 7 Win  Đầu 4 Đuôi 7
21/02/2020 Đầu 1 Đuôi 7 miss
20/02/2020 Đầu 0 Đuôi 4 Win  Đầu 0 Đuôi 4
19/02/2020 Đầu Đuôi 8 Win  Đầu 9 Đuôi 8
18/02/2020 Đầu 6 Đuôi 6 Win   Đuôi 6
17/02/2020 Đầu 1 Đuôi 7 Win  Đầu 1 Đuôi 7
16/02/2020 Đầu 2 Đuôi 6 Win   Đuôi 6
15/02/2020 Đầu 3 Đuôi 4 miss
14/02/2020 Đầu 5 Đuôi 5 Win  Đầu 5  Đuôi 5
13/02/2020 Đầu 3 Đuôi 2 Win  Đầu 3  Đuôi 2
12/02/2020 Đầu 2 Đuôi 3 miss
11/02/2020 Đầu 3 Đuôi 3 miss
10/02/2020 Đầu 4 Đuôi 5 Win  Đầu 4  Đuôi 5
09/02/2020 Đầu 1 Đuôi 0 miss
08/02/2020 Đầu 9 Đuôi 1 Win  Đầu 9  Đuôi 1
07/02/2020 Đầu 2 Đuôi 1 miss
06/02/2020 Đầu 7– Đuôi 5 Win  Đầu 7  Đuôi 5
05/02/2020 Đầu  Đuôi 5 Win  Đầu 1  Đuôi 5
04/02/2020 Đầu 2  Đuôi 3 miss
03/02/2020 Đầu  Đuôi 7 Win  Đầu 0  Đuôi 7
02/02/2020 Đầu 3  Đuôi 2 Win  Đầu 3
01/02/2020 Đầu 9  Đuôi 1 miss
31/01/2020 Đầu  Đuôi 5 Win  Đầu 1  Đuôi 5
30/01/2020 Đầu  Đuôi 2 Win  Đầu 1  Đuôi 2
29/01/2020 Đầu 3  Đuôi 9 Win   Đuôi 9
28/01/2020 Đầu  Đuôi 0 Win Đầu 4  Đuôi 0
24+25+26+27 CHÚC MỪNG NĂM MỚI NGHỈ TẾT
23/01/2020 Đầu 5 Đuôi 2 miss
22/01/2020 Đầu 4  Đuôi 9 Win Đầu 4  Đuôi 9
21/01/2020 Đầu 9  Đuôi 1 Win Đầu 9
20/01/2020 Đầu 3  Đuôi 9 miss
19/01/2020 Đầu 2  Đuôi  1 Win Đầu 2  Đuôi 1
18/01/2020 Đầu  Đuôi 6 Win Đầu 0  Đuôi 6
17/01/2020 Đầu 7  Đuôi  1 Win Đầu 7  Đuôi 1
16/01/2020 Đầu 7  Đuôi  3 miss
15/01/2020 Đầu 2  Đuôi  3 miss
14/01/2020 Đầu  Đuôi  4 Win Đầu 6 Đuôi 4
13/01/2020 Đầu  Đuôi  4 Win Đầu 4  Đuôi 4
12/01/2020 Đầu  Đuôi  5 miss
11/01/2020 Đầu 5  Đuôi 8 Win Đầu 5  Đuôi 8
10/01/2020 Đầu 9  Đuôi 6 Win Đầu 9  Đuôi 6
09/01/2020 Đầu 7  Đuôi 2 Win Đầu 7
08/01/2020 Đầu 9  Đuôi 5 miss
07/01/2020 Đầu  Đuôi 4 Win Đầu 5  Đuôi 4
06/01/2020 Đầu  Đuôi 3 miss
05/01/2020 Đầu 2  Đuôi 1 Win Đầu 2  Đuôi 1
04/01/2020 Đầu 4  Đuôi 9 Win Đầu 4  Đuôi 9
03/01/2020 Đầu  Đuôi 1 miss
02/01/2020 Đầu  Đuôi 4 Win Đuôi 4
01/01/2020 Đầu  Đuôi 7 miss